A MSA oferim un servei integral per cobrir totes les necessitats que té la seva empresa.

GESTIÓ COMPTABLE INTEGRAL


 • Confecció i elaboració de comptabilitat d’empreses, aplicant el Nou Pla General Comptable, les Normes d’Internacionals de Comptabilitat, les Normes Internacionals d’Informació Financera, o el Pla Comptable Sectorial aplicable en funció del tipus d’entitat.


 • Confecció, presentació i dipòsit de les Comptes Anuals i la Memòria, i seguiment personalitzat de la informació dels Estats Financers, mitjançant l’aplicació de diferents mètodes d’anàlisis d’empreses i l’elaboració del quadre de comandament.


ASSESSORAMENT COMPTABLE


 • Planificació del cicle comptable, disseny i personalització del Pla Comptable amb l’objectiu d’obtenir la informació necessària per a la òptima pressa de decisions.


 • Preparació i confecció de comptabilitats de forma analítica, diferenciant i analitzant les empreses per centres de costos.

 • Preparació de la informació comptable i suport davant d’auditories.


ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL COMPLERTS


 • Suport, confecció i presentació de liquidacions i declaracions tributàries del conjunt d’obligacions fiscals de l’empresa. Coordinació i gestió de tràmits davant de qualsevol tipus Administració.


AUDITORIA FISCAL


 • Planificació i optimització de la càrrega fiscal.


 • Compliment exhaustiu amb els requisits formals i administratius de l’Administració, per evitar inspeccions tributaries.


ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL


 • Elaboració de nòmines, i suport, confecció i presentació de les obligacions formals relacionades amb els recursos humans de l’empresa, orientada a donar valor a aquest actiu.


ADAPTABILITAT INTERNACIONAL


 • Administració i gestió comptable de societats internacionals establertes a Espanya i d’Establiments Permanents (E.P.), adaptant les necessitats de les companyies al marc empresarial estatal.


INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA


 • Subministrament, suport, control i integració amb la nostra base de dades d’aplicacions informàtiques per a la pròpia autogestió de l’empresa, estalviant temps i duplicitat de tasques administratives en la confecció comptable.


Els nostres Clients

Per què no ens contacta?

Som el que necessita, MSA és l’assessoria que estava buscant, contacti’ns; l’estem esperant:

Nom*
E-mail*
Tel*
Assumpte
Missatge